Insolvență, reorganizare judiciară, faliment

Postat in Servicii

Insolventa

Practica noastră de restructurare şi insolvenţă se află în centrul activităţii noastre şi reprezintă nucleul tuturor acţiunilor noastre. Echipa noastră de restructurare beneficiază de o vastă experienţă în proiecte majore de restructurare şi insolvenţă. Am prestat serviciile companiei noastre către societăţi de top din domeniul imobiliar, de retail, industriei metalurgice, industriei placajelor, industriei textile, industriei de obiecte din porţelan, industriei încălţămintei, industriei recreative şi sistemul bancar.

Management Interimar

Postat in Servicii

Management Interimar

Putem introduce o nouă echipă de management, care să asigure conducerea activităţii pe parcursul etapei de restructurare. Recunoscând faptul că echipelor actuale de management le poate lipsi experienţa legată de redresarea unei afaceri, introducem experţi în restructurare cu experienţă, care pot prelua funcţii executive şi nu numai consultative, precum preşedinţi, directori generali, directori financiari şi directori de restructurare, directori de operaţiuni sau achiziții, de marketing şi directori non-executivi.

Mandat Adhoc

Postat in Servicii

Mandat Adhoc

Mandatul ad-hoc este o procedură confidenţială iniţiată de Debitor, prin care un mandatar ad-hoc negociază cu creditorii pentru a ajunge la un acord cu unul sau mulţi dintre aceştia, măsură care va rezolva dificultăţile financiare ale Debitorului.

În condiţii de strictă confidenţialitate, putem acţiona în calitate de mandatar ad-hoc desemnat de instanţă, la cererea Debitorului. Obiectivul nostru constă în ajungerea la un acord între Debitor şi unul sau mulţi dintre creditorii săi, în termen de 90 de zile de la numire.

Monitorizare

Postat in Servicii

Monitorizare

Abraxas asigură servicii de monitorizare a creditelor în favoarea împrumutătorilor şi împrumutaţilor de capital din sectoarele comercial, industrial şi imobiliar, asigurând un flux sistematic, la timp şi exact de fonduri între împrumutători şi împrumutaţi, pe durata implementării strategiei convenite de performanţă / recuperare, reducând astfel expunerea la risc a împrumutătorilor.

Condiţia premisă a unei monitorizări de succes constă în întocmirea unor proiecţii financiare robuste pentru societăţile aflate în dificultate sau unui plan puternic de recuperare, care va asigura reperul în baza căruia se va evalua performanţa împrumutatului.

Administrarea bunurilor altuia

Postat in Servicii

Administrarea bunurilor altuia

Administrarea bunurilor altora este o procedură prin care agentul poate executa o garanţie a unui creditor împotriva activelor unei societăţi, cu scopul de a obţine recuperarea datoriei garantate. Conform legii române, în cazul neîndeplinirii obligaţiei garantate, creditorul garantat are dreptul să preia posesia asupra activelor debitorului, în vederea administrării acestora.

Putem ajuta creditorul garantat asumându-ne rolul de mandatar sau administrator al activelor, în baza unui contract de administrare. Activele care vor fi administrate pot consta în unul sau mai multe bunuri sau un patrimoniu.

Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor

Postat in Servicii

Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor

Putem acorda clienţilor noştri consultanţă strategică de finanţare cu privire la opţiunile de finanţare ale societăţii şi, de asemenea, putem gestiona relaţiile sale de finanţare. Independenţa societăţilor membre faţă de furnizorii de produse de finanţare ne permite furnizarea obiectivă a întregii game de servicii de consultanţă. Factorii cheie de asigurare a realizării obiectivelor pe termen lung constau în rambursabilitatea şi structura datoriei.

De asemenea, independenţa noastră ne permite să asigurăm tranzacţii profesioniste pentru întreaga gamă de produse aferente datoriilor:

Vânzări şi Achiziţii de societăţi aflate în dificultate

Postat in Servicii

Societăţi aflate în dificultate

Echipa noastră cu o vastă expertiză financiară, juridică şi de restructurare, vă poate acorda asistenţă pe parcursul întregului proces complex de cumpărare, vânzare sau restructurare a societăţilor aflate în dificultate financiară, pentru obţinerea valorii maxime.

Echipa noastră de Vânzări şi Achiziţii de societăţi aflate în dificultate asistă potenţialii investitori în evaluarea unor oportunităţi precum:

Restructurare extrajudiciară și judiciară

Postat in Servicii

Restructurare extrajudiciară și judiciară

Sprijinim acţionarii  și alte persoane interesate ale societăţilor  cu rezultate financiare nesatisfăcătoare, aflate în dificultate, sau care se confruntă cu o criză de numerar, să rezolve aspecte strategice, operaţionale şi financiare.

Consultanţa acordată la timp şi de către experţi este esențială pentru stoparea şi reversarea spiralei descendente. O detectare, evaluare, planificare, comunicare şi acţiune decisivă aplicate din timp reprezintă cheia pentru restaurarea performanţei şi reconstituirea valorii şi succesului.

Concordat Preventiv

Postat in Servicii

Concordat Preventiv

Concordatul preventiv (sau, mai simplu, concordatul) este un acord încheiat între Debitor şi creditorii acestuia care deţin minimum două treimi din creanţele acceptate şi necontestate împotriva Debitorului, prin care aceşti creditori şi Debitorul convin un plan de restructurare a afacerii Debitorului şi de achitare a datoriilor acestuia.

Analiza şi Evaluarea Independentă a Afacerii

Postat in Servicii

Analiza şi Evaluarea Independentă a Afacerii

În cazul societăţilor cu performanţe slabe, aflate în dificultate sau în criză, furnizăm servicii personalizate de examinare a afacerii fie pentru finanţatori, fie pentru societate. Analiza afacerii furnizează o imagine clară a poziţiei, problemelor şi opţiunilor, care reprezintă o condiţie premisă a adoptării deciziilor. Finanţatorii sunt preocupaţi de o societate în care deţin interese şi doresc să numească un consultant independent care să analizeze afacerea şi perspectivele acesteia. Societăţile trebuie să înţeleagă mai bine motivele care stau la baza slabei performanţe şi opţiunile disponibile.

Restructurare Financiară

Postat in Servicii

Restructurare Financiară

Administratorii societăţii, împrumutătorii sau instituţiile financiare interesate de o societate se pot confrunta cu probleme precum gradul ridicat de îndatorare comparativ cu capacitatea de a genera numerar, riscul încălcării angajamentelor bancare sau limitelor de îndatorare, credite restante care trebuie reînnoite, în condiţii nefavorabile de piaţă sau performanţă comercială slabă, deteriorarea performanţei fluxului de numerar. Aceste aspecte pot conduce la necesitatea reconfigurării bilanţului contabil. In aceste cazuri, vă putem ajuta să înţelegeţi mai bine poziţia financiară şi comercială a societăţii, potenţiala viabilitate a acesteia şi gama de opţiuni de restructurare disponibile, prin:

Închideri Operaţionale. Lichidări Voluntare

Postat in Servicii

Închideri Operaţionale. Lichidări Voluntare

Ori de câte ori conducerea unei societăţi sau acţionarii iau la cunoştinţă faptul că o filială sau o divizie a unei societăţi/fabrici înregistrează slabe performanţe şi decid închiderea acesteia, ABRAXAS îi asistă în identificarea celei mai bune opţiuni de închidere/ ieșire.

Ne implicăm pentru a crea şi implementa o strategie de ieșire care maximizează recuperarea pentru toţi creditorii şi acţionarii – reducând costurile şi pasivele viitoare.

Ajutor de Stat

Postat in Servicii

Ajutor de Stat

In identificarea şi selectarea opţiunilor alternative ale proiectului de finanţare, Abraxas vizează de asemenea utilizarea integrală a ajutoarelor de stat disponibile, în vederea optimizării costurilor de proiect. Ajutăm societăţile să obţină scutiri de impozite şi stimulente fiscale pentru cercetare şi dezvoltare şi protecţia mediului.

Un domeniu important al competenţelor noastre constă în asistenţa destinată investitorilor străini şi naţionali în negocierea pachetelor ajutoarelor de stat. Am participat la negocieri pe mai multe etape cu reprezentanţi guvernamentali români şi străini pentru a obţine cele mai bune condiţii de asistenţă pentru investiţiile planificate. De asemenea, ne susţinem clienţii în solicitarea de ajutoare prin programele Comunităţii şi în identificarea de parteneri pentru implementarea proiectelor internaţionale.

Servicii Juridice Corespondente

Postat in Servicii

Servicii Juridice Corespondente

Sofia Mînzatu – Cabinet de avocat este o firmă specializată în dreptul insolvenței și drept comercial, situată în Bucureşti şi înfiinţată în anul 2006. Oferă o gamă largă de servicii juridice legate de redresarea societară, incluzând restructurarea şi reorganizarea financiară și corporativă, vânzările şi achiziţiile de societăţi aflate în dificultate, finanţări, investigaţii şi administrare clasică, lichidare şi proceduri de faliment.

Principalele servicii prestate de cabinetul de avocat corespondent sunt: