Administrarea bunurilor altuia

Postat in Servicii

Administrarea bunurilor altuia

Administrarea bunurilor altora este o procedură prin care agentul poate executa o garanţie a unui creditor împotriva activelor unei societăţi, cu scopul de a obţine recuperarea datoriei garantate. Conform legii române, în cazul neîndeplinirii obligaţiei garantate, creditorul garantat are dreptul să preia posesia asupra activelor debitorului, în vederea administrării acestora.

Putem ajuta creditorul garantat asumându-ne rolul de mandatar sau administrator al activelor, în baza unui contract de administrare. Activele care vor fi administrate pot consta în unul sau mai multe bunuri sau un patrimoniu.

În regim de administrare integrală, conservăm şi utilizăm profitabil activele, în vederea majorării valorii activelor şi protejării interesului beneficiarului privind patrimoniul.

Avem dreptul să întreprindem orice acţiuni considerate oportune, inclusiv să încheiem contracte de vânzare-cumpărare, şi să realizăm orice investiţii necesare. Obiectivul principal constă în maximizarea valorii recuperate de creditorul garantat.