Ajutor de Stat

Postat in Servicii

Ajutor de Stat

In identificarea şi selectarea opţiunilor alternative ale proiectului de finanţare, Abraxas vizează de asemenea utilizarea integrală a ajutoarelor de stat disponibile, în vederea optimizării costurilor de proiect. Ajutăm societăţile să obţină scutiri de impozite şi stimulente fiscale pentru cercetare şi dezvoltare şi protecţia mediului.

Un domeniu important al competenţelor noastre constă în asistenţa destinată investitorilor străini şi naţionali în negocierea pachetelor ajutoarelor de stat. Am participat la negocieri pe mai multe etape cu reprezentanţi guvernamentali români şi străini pentru a obţine cele mai bune condiţii de asistenţă pentru investiţiile planificate. De asemenea, ne susţinem clienţii în solicitarea de ajutoare prin programele Comunităţii şi în identificarea de parteneri pentru implementarea proiectelor internaţionale.

Ne ajutăm clienţii să redacteze documentaţia necesară pentru solicitarea ajutorului de stat, incluzând

  • planul de afaceri pentru investiţii şi
  • studiul de fezabilitate

Serviciile prestate de noi includ o analiză comprehensivă a planurilor de investiţii şi a factorilor care influenţează executarea acestora.

Soluţiile noastre sunt personalizate astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale clienţilor, înţelegând că documentaţia necesară pentru solicitarea ajutorului de stat este guvernată de reguli diferite decât cele ale instituţiilor financiare.

Acordăm asistenţă societăţilor pentru obţinerea de interpretări şi decizii favorabile în apelurile depuse împotriva deciziilor instituţiilor. Cererile noastre de reexaminare a unui dosar sunt susţinute de o analiză în profunzime a activităţii.

Consiliem clienţii cu ocazia unor discuţii derulate şi înțelegeri încheiate cu acele organisme de stat competente pentru acordarea de ajutoare de stat, precum şi cu Comisia Europeană. În plus, asistăm clienţii care execută mari proiecte de investiţii, notificând ajutorul către Comisia Europeană, în funcţie de caz.