Analiza şi Evaluarea Independentă a Afacerii

Postat in Servicii

Analiza şi Evaluarea Independentă a Afacerii

În cazul societăţilor cu performanţe slabe, aflate în dificultate sau în criză, furnizăm servicii personalizate de examinare a afacerii fie pentru finanţatori, fie pentru societate. Analiza afacerii furnizează o imagine clară a poziţiei, problemelor şi opţiunilor, care reprezintă o condiţie premisă a adoptării deciziilor. Finanţatorii sunt preocupaţi de o societate în care deţin interese şi doresc să numească un consultant independent care să analizeze afacerea şi perspectivele acesteia. Societăţile trebuie să înţeleagă mai bine motivele care stau la baza slabei performanţe şi opţiunile disponibile.

Fiind deseori angajaţi de ambele părţi, realizăm o analiză integrală a activităţii care evaluează performanţa anterioară, performanţa viitoare în baza unui plan de afaceri, control al activităţii, management al fluxului de numerar, contractelor, planurilor de marketing şi de vânzări, personalului, activelor şi pasivelor.

Fără o perspectivă din exterior, o societate se poate lupta la nesfârşit, fără a identifica schimbarea care va determina avantajul competitiv. Noi asigurăm perspectiva necesară şi abilităţile aferente planificării afacerii. O analiză comercială sau o evaluare formală a activităţii descoperă potenţialul şi oportunităţile ascunse.

Obiectivele raportului nostru independent de analiză a afacerii constau în stabilirea sau confirmarea:

  • clarităţii – aceasta clarificând situaţia financiară şi/sau operaţională actuală a societăţii, pentru ambele părţi,
  • obiectului – acesta asigurând o înţelegere independentă a cauzelor declinului şi
  • premiselor de redresare – acestea permiţând o evaluare mai clară a opţiunilor disponibile şi planurilor de generare de profit şi de recuperare pentru acţionari
  • încrederii dintre societate şi finanţatorii acesteia.

Obiectul Analizei Afacerii este personalizat în funcţie de nevoile acţionarilor, dar în general se referă la:

  • Situaţia financiară, cererea de numerar, riscuri şi sensibilităţi;
  • Analiza de piaţă, poziţionare şi avantaje;
  • Analiza managementului şi organizaţiei.
  • Strategia de supravieţuire, restructurare şi dezvoltare în baza opţiunilor identificate.

TIME IS OF THE ESSENCE.
The sooner we are brought in to help with a project,
the faster you will see
the RESULTS.