Servicii Juridice Corespondente

Postat in Servicii

Servicii Juridice Corespondente

Sofia Mînzatu – Cabinet de avocat este o firmă specializată în dreptul insolvenței și drept comercial, situată în Bucureşti şi înfiinţată în anul 2006. Oferă o gamă largă de servicii juridice legate de redresarea societară, incluzând restructurarea şi reorganizarea financiară și corporativă, vânzările şi achiziţiile de societăţi aflate în dificultate, finanţări, investigaţii şi administrare clasică, lichidare şi proceduri de faliment.

Principalele servicii prestate de cabinetul de avocat corespondent sunt:

Vânzări şi Achiziţii de societăţi aflate în dificultate

Postat in Servicii

Societăţi aflate în dificultate

Echipa noastră cu o vastă expertiză financiară, juridică şi de restructurare, vă poate acorda asistenţă pe parcursul întregului proces complex de cumpărare, vânzare sau restructurare a societăţilor aflate în dificultate financiară, pentru obţinerea valorii maxime.

Echipa noastră de Vânzări şi Achiziţii de societăţi aflate în dificultate asistă potenţialii investitori în evaluarea unor oportunităţi precum:

Ajutor de Stat

Postat in Servicii

Ajutor de Stat

In identificarea şi selectarea opţiunilor alternative ale proiectului de finanţare, Abraxas vizează de asemenea utilizarea integrală a ajutoarelor de stat disponibile, în vederea optimizării costurilor de proiect. Ajutăm societăţile să obţină scutiri de impozite şi stimulente fiscale pentru cercetare şi dezvoltare şi protecţia mediului.

Un domeniu important al competenţelor noastre constă în asistenţa destinată investitorilor străini şi naţionali în negocierea pachetelor ajutoarelor de stat. Am participat la negocieri pe mai multe etape cu reprezentanţi guvernamentali români şi străini pentru a obţine cele mai bune condiţii de asistenţă pentru investiţiile planificate. De asemenea, ne susţinem clienţii în solicitarea de ajutoare prin programele Comunităţii şi în identificarea de parteneri pentru implementarea proiectelor internaţionale.

Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor

Postat in Servicii

Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor

Putem acorda clienţilor noştri consultanţă strategică de finanţare cu privire la opţiunile de finanţare ale societăţii şi, de asemenea, putem gestiona relaţiile sale de finanţare. Independenţa societăţilor membre faţă de furnizorii de produse de finanţare ne permite furnizarea obiectivă a întregii game de servicii de consultanţă. Factorii cheie de asigurare a realizării obiectivelor pe termen lung constau în rambursabilitatea şi structura datoriei.

De asemenea, independenţa noastră ne permite să asigurăm tranzacţii profesioniste pentru întreaga gamă de produse aferente datoriilor:

Închideri Operaţionale. Lichidări Voluntare

Postat in Servicii

Închideri Operaţionale. Lichidări Voluntare

Ori de câte ori conducerea unei societăţi sau acţionarii iau la cunoştinţă faptul că o filială sau o divizie a unei societăţi/fabrici înregistrează slabe performanţe şi decid închiderea acesteia, ABRAXAS îi asistă în identificarea celei mai bune opţiuni de închidere/ ieșire.

Ne implicăm pentru a crea şi implementa o strategie de ieșire care maximizează recuperarea pentru toţi creditorii şi acţionarii – reducând costurile şi pasivele viitoare.