Închideri Operaţionale. Lichidări Voluntare

Postat in Servicii

Închideri Operaţionale. Lichidări Voluntare

Ori de câte ori conducerea unei societăţi sau acţionarii iau la cunoştinţă faptul că o filială sau o divizie a unei societăţi/fabrici înregistrează slabe performanţe şi decid închiderea acesteia, ABRAXAS îi asistă în identificarea celei mai bune opţiuni de închidere/ ieșire.

Ne implicăm pentru a crea şi implementa o strategie de ieșire care maximizează recuperarea pentru toţi creditorii şi acţionarii – reducând costurile şi pasivele viitoare.

Principalele servicii furnizate de ABRAXAS cu ocazia unei închideri operaţionale, pentru optimizarea potenţialului de recuperare, sunt:

  • Analiza modalităţii de extragere a valorii din fluxul de numerar, operaţiuni, active, şi posibile scenarii de închidere;
  • Dezvoltarea planului de închidere/lichidare şi selectarea celor mai adecvate metode de implementare;
  • Reducerea posibilităţii generării de pasive viitoare prin folosirea ca reper a legii insolvenţei;
  • Identificarea potenţialilor cumpărători adecvaţi;
  • Vânzarea activelor societăţii şi plătirea tuturor creditorilor şi acţionarilor societăţii și a altor persoane interesate;
  • Exercitarea prerogativelor unui lichidator în procedura de lichidare voluntară.