Insolvență, reorganizare judiciară, faliment

Postat in Servicii

Insolventa

Practica noastră de restructurare şi insolvenţă se află în centrul activităţii noastre şi reprezintă nucleul tuturor acţiunilor noastre. Echipa noastră de restructurare beneficiază de o vastă experienţă în proiecte majore de restructurare şi insolvenţă. Am prestat serviciile companiei noastre către societăţi de top din domeniul imobiliar, de retail, industriei metalurgice, industriei placajelor, industriei textile, industriei de obiecte din porţelan, industriei încălţămintei, industriei recreative şi sistemul bancar.

Ne concentrăm pe implementare, în scopul sprijinirii acţionarilor, persoanelor interesate şi clientului prin optimizarea valorii recuperării realizate de aceștia şi în secundar pe redactarea de rapoarte teoretice sau a altor documente privind diverse aspecte. Acest fapt ne asigură profunzimea şi viziunea largă, unice pe piaţă.

Deţinem o vastă experienţă în toate aspectele legate de insolvenţă, de la planurile de reorganizare la gestionarea zilnică a procedurilor de insolvenţă, de la vânzarea activelor debitorilor şi încasarea creanţelor la managementul procedurilor de faliment, după cum urmează:

 • plan de reorganizare: redactarea planului de reorganizare conform art. 94 şi urm. din Legea 85/2006, monitorizarea sau implementarea planului de reorganizare după confirmarea acestuia de către judecătorul sindic, modificarea tabelului de creditori conform planului de reorganizare;
 • strategia de reorganizare: analizarea cauzelor care au condus la intrarea societăţii în insolvenţă, şi a situaţiei sale actuale economice şi financiare, pentru a propune soluţii imediat aplicabile, cu impact pe termen scurt, care ar îmbunătăţi situaţia financiară a societăţii, şi elaborarea de strategii pe termen mediu şi lung, în funcţie de opţiunile debitorului şi creditorilor, destinate asigurării unui proces transparent de restructurare şi unui grad ridicat de recuperare a creanțelor;
 • preluarea ostilă: redactarea, întocmirea şi implementarea unui plan de reorganizare prin care actul constitutiv al societăţii debitoare este modificat fără acordul acţionarilor,  iar controlul societăţii este preluat de creditorii critici ai acesteia, asistenţă privind executarea garanţiilor asupra acţiunilor societăţilor debitoare;
 • noi mijloace de acoperire a datoriilor: redactarea, negocierea şi derularea de acorduri de dare în plată, conversie datorii în acțiuni, reeșalonare de datorii, compensări, acorduri privind restructurarea debitelor societăţii sau stabilirea termenilor de plată după finalizarea procedurii de reorganizare juridiciară;
 • vânzarea de acţiuni/active: întocmirea strategiei de vânzare a activelor sau acţiunilor debitorilor, redactarea procedurilor specifice de vânzare, negocierea şi semnarea de contracte de vânzare-cumpărare, cesiuni și tranzacții;
 • transferul de afacere sau de activitate: consultanţă şi asistenţă într-o situaţie de transfer de afacere sau de activitate, din momentul în care acţionarii încep să ia în calcul această posibilitate, până în momentul finalizării transferării dreptului de proprietate. Pentru a-şi îndeplini misiunea, experţii noştri sunt pregătiţi să apeleze la specialiştii în acest proces: consultanţi de resurse umane, management şi planificare strategică, bănci, evaluatori de active și de societăți, experţi contabili şi consultanți fiscali, avocaţi şi notari.
 • monitorizarea sau managementul activităţii debitorului: supravegherea operaţiunilor şi plăţilor permise pe parcursul perioadei de observaţie sau a procedurii de reorganizare judiciară, managementul parţial sau integral al activităţii curente a debitorului prin respectarea specificaţiilor exprese ale judecătorului sindic, cu privire la prerogativele administratorului judiciar şi condiţiile de efectuare a plăţilor din contul debitorului;
 • acţiuni de anulare a actelor frauduloase: formularea și susținerea de acţiuni în vederea anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în detrimentul creditorilor şi de transfer de active, anumite operaţiuni comerciale realizate de debitor şi constituirea de garanţii de către acesta, susceptibile să prejudicieze drepturile creditorilor;
 • denunțarea sau menţinerea contractelor încheiate de debitor; 
 • verificarea de creanțe şi reprezentarea în instanţă în contestaţiile formulate la tabelele de creanțe: verificarea creanțelor şi, în funcţie de caz, depunerea de contestaţii la acestea, precum şi redactarea de acte adresate creditorilor;
 • recuperarea creanțelor: recuperarea creanţelor şi, în funcţie de caz, urmărirea colectării aferente creanțelor legate de activele deţinute de debitor sau sumelor de bani transferate debitor anterior iniţierii procedurii, depunerea şi susţinerea acţiunilor de pretenţii privind încasarea creanțelor;
 • reprezentarea în instanţă: reprezentare în instanţă pentru societăţile debitoare în dosarele de insolvenţă şi în toate tipurile de procese, etc.
 • activități de raportare: redactarea şi verificarea rapoartelor de 20 şi 40 de zile, precum şi a rapoartelor de vânzare şi de activitate;
 • adunarea şi comitetul creditorilor: convocarea, conducerea şi înregistrarea în scris a dezbaterilor adunărilor creditorilor sau acţionarilor, asociaţilor sau membrilor debitorului persoană juridică.

Pentru creditorii şi societăţile aflate în insolvenţă sau care se confruntă cu probleme financiare majore, furnizăm soluţii inovatoare şi practice pentru cazuri de orice dimensiune. Fie că acţionăm ca Administrator Judiciar, Lichidator sau Consultant, fie că dezvoltăm un plan de reorganizare, experienţa specialiştilor noştri, abordarea directă şi mijloacele de ultimă generaţie permit creditorilor să îşi minimizeze costurile şi să maximizeze valoarea sumelor recuperate, ajutând în acelaşi timp societăţile să evite trecerea dezastruoasă în starea de faliment. Falimentul reprezintă ultima soluţie, la care se recurge numai atunci când este necesar.