Management Interimar

Postat in Servicii

Management Interimar

Putem introduce o nouă echipă de management, care să asigure conducerea activităţii pe parcursul etapei de restructurare. Recunoscând faptul că echipelor actuale de management le poate lipsi experienţa legată de redresarea unei afaceri, introducem experţi în restructurare cu experienţă, care pot prelua funcţii executive şi nu numai consultative, precum preşedinţi, directori generali, directori financiari şi directori de restructurare, directori de operaţiuni sau achiziții, de marketing şi directori non-executivi.

Mediul de afaceri se confruntă cu o perioadă de schimbări semnificative şi nu toate organizaţiile vor reuşi fără ajutor. În numeroase cazuri acestea nu ştiu ce trebuie făcut. Un director interimar Abraxas poate asigura exact expertiza şi motivația necesare.

Deseori se impune o perspectivă externă, aceasta necesitând concentrarea totală a unui expert  în restructurarea afacerilor, până la realizarea schimbării.

Directorii noştri interimari beneficiază de o înaltă calificare şi sunt aduşi în cadrul organizaţiilor pentru a întări capacităţile acestora. Ei conduc transformarea şi schimbarea; implementează proiecte – rapid şi eficient. Scopul constă în realizarea schimbării şi rularea de procese pe care le pot lăsa în urma lor.

Avem acces imediat la candidaţi din propria noastră reţea de experţi independenţi, toţi familiarizaţi să acţioneze la nivelul superior al societăţilor aflate în criză sau care au lucrat în cadrul celor mai importante firme de consultanţă de management.

Rolul lor constă în a vorbi deschis şi a sublinia acţiunile care trebuie întreprinse de o societate pentru a-şi atinge obiectivele. In plus, această măsură este mult mai eficientă din punct de vedere financiar decât consultanţii de management tradiţionali, şi furnizează nu numai analize, ci şi rezultate.

Pentru organizaţii este esenţial accesul la această competență, atunci când trebuie apelat la el – în special în scopul atingerii creşterii economice şi redresării.

Iată câteva dintre avantajele aducerii unui director interimar într-o organizaţie sau o afacere a cărei acţionari sau persoane interesate au drept obiectiv:

Rezultate imediate şi de durată

Spre deosebire de un angajat permanent, căruia în general i se acordă o perioadă de graţie pentru acomodare, directorul interimar va începe să furnizeze rezultate în termen de cinci zile, identificând rapid atuurile şi construind rapid relaţii.

Datorită sistemului nostru de asigurare a calităţii şi transferului continuu de cunoştinţe, societatea beneficiază de soluţii care o vor propulsa înainte şi vor rămâne mult timp după încetarea colaborării.

Experienţă

Directorii interimari asigură experienţă imediată şi o capacitate deseori la un nivel mai ridicat decât o impune postul.

Concentrare, Viteză şi Promptitudine

Directorii noştri interimari se adaptează afacerii, îşi construiesc propria credibilitate şi devin rapid parte a echipei. În general raportează direct echipei superioare de management, dar construiesc relaţii interne strânse în cadrul societăţii. Sunt orientaţi spre rezultat, lucrând în baza unui set de livrabile clar definite şi unui termen stabilit.

Împreună cu echipa, furnizează obiectivele convenite şi asigură realizarea indicatorilor cheie de performanţă.

Dezvoltă personalul existent astfel încât să poată prelua sarcinile de management de restructurare odată ce proiectul ia sfârşit. La sfârşitul proiectului, asigură existenţa proceselor şi sistemelor necesare pentru continuarea restructurării şi gestionează o predare simplă a tuturor informaţiilor relevante.

Obiectivitate şi Integritate

Directorii interimari sunt obiectivi şi nu agreează implicarea în politicile societăţii. Nu se aşteaptă la o carieră îndelungată în cadrul unei societăţi şi de aceea comunică societăţilor, acţionarilor acestora și a altor persoane interesate ceea ce trebuie să audă– şi nu ceea ce doresc să audă.