Mandat Adhoc

Postat in Servicii

Mandat Adhoc

Mandatul ad-hoc este o procedură confidenţială iniţiată de Debitor, prin care un mandatar ad-hoc negociază cu creditorii pentru a ajunge la un acord cu unul sau mulţi dintre aceştia, măsură care va rezolva dificultăţile financiare ale Debitorului.

În condiţii de strictă confidenţialitate, putem acţiona în calitate de mandatar ad-hoc desemnat de instanţă, la cererea Debitorului. Obiectivul nostru constă în ajungerea la un acord între Debitor şi unul sau mulţi dintre creditorii săi, în termen de 90 de zile de la numire.

Negocierile se referă la scutirea parţială sau totală de datorii, reeşalonarea datoriilor, concedierea de personal, rezilierea anumitor contracte sau alte asemenea măsuri.

Debitorul va continua să acţioneze normal, iar administratorii acestuia îşi vor păstra dreptul de a administra activitatea Debitorului.

Mandatul nostru ia sfârşit odată ce s-a ajuns la un acord cu creditorii.