Monitorizare

Postat in Servicii

Monitorizare

Abraxas asigură servicii de monitorizare a creditelor în favoarea împrumutătorilor şi împrumutaţilor de capital din sectoarele comercial, industrial şi imobiliar, asigurând un flux sistematic, la timp şi exact de fonduri între împrumutători şi împrumutaţi, pe durata implementării strategiei convenite de performanţă / recuperare, reducând astfel expunerea la risc a împrumutătorilor.

Condiţia premisă a unei monitorizări de succes constă în întocmirea unor proiecţii financiare robuste pentru societăţile aflate în dificultate sau unui plan puternic de recuperare, care va asigura reperul în baza căruia se va evalua performanţa împrumutatului.

Cu titlul de regulă, monitorizarea este ulterioară unei misiuni de Analiză a Afacerii în care strategia de recuperare a fost clar stabilită, situaţie în care implică monitorizarea respectării de către debitor a strategiei de recuperare convenite.

Principalele obiective ale misiunii noastre sunt:

  • asigurarea faptului că bugetul este rezonabil, adecvat şi alocat în mod realist diverselor categorii de costuri bugetare;
  • analizarea şi raportarea existenţei şi naturii adecvate a documentaţiei justificative, graficelor, fluxului de numerar, contractelor, obligaţiunilor, asigurărilor, etc.
  • comunicarea cu împrumutătorul şi cu împrumutatul privind depăşirea costurilor (sau posibila depăşire) care poate afecta situaţia contractului de credit;
  • restabilirea unui nivel satisfăcător al schimbului de informații dintre finanţator şi împrumutat;
  • aducerea de noi idei şi unei perspective informate şi obiective de susţinere a efortului de redresare;
  • eliminarea virtuală a riscului finanţatorului de a avansa societăţilor fonduri în exces, ajutând împrumutatul şi împrumutătorul să înţeleagă îngrijorările celeilalte părți.