Restructurare extrajudiciară și judiciară

Postat in Servicii

Restructurare extrajudiciară și judiciară

Sprijinim acţionarii  și alte persoane interesate ale societăţilor  cu rezultate financiare nesatisfăcătoare, aflate în dificultate, sau care se confruntă cu o criză de numerar, să rezolve aspecte strategice, operaţionale şi financiare.

Consultanţa acordată la timp şi de către experţi este esențială pentru stoparea şi reversarea spiralei descendente. O detectare, evaluare, planificare, comunicare şi acţiune decisivă aplicate din timp reprezintă cheia pentru restaurarea performanţei şi reconstituirea valorii şi succesului.

Practica noastră de restructurare asigură servicii de consultanţă şi administrare pentru împrumutători, creditori şi societăţi care se confruntă cu o gamă largă de dificultăţi, de la o performanţă scăzută şi profit redus de exploatare, la crize marcate de probleme grave de numerar şi ameninţarea unei insolvenţe iminente.

Practica noastră de restructurare funcţionează în cazul societăţilor aflate în dificultate sau în criză şi acţionarilor acestora sau a altor persoane interesate, ajutând la stabilizarea afacerilor, reconstruirea încrederii acţionarilor și a altor persoane interesate şi la restaurarea valorii. În faţa riscului de insolvenţă, societăţile pot avea în vedere procedurile formale de restructurare. Echipa noastră de restructurare deţine o vastă experienţă în identificarea soluţiei optime din cadrul legal existent, necesare pentru a obţine rezultatul vizat. Acţionăm rapid pentru a ajuta societăţile şi acţionarii acestora să redobândească controlul asupra afacerii, odată cu proiectarea şi implementarea unei strategii robuste de redresare, concepută în funcție de nevoile afacerii.

1. Stabilizare

Ulterior identificării problemelor imediate, putem ajuta la stabilizarea afacerii prin implementarea managementului personalizat şi eficient al capitalului de lucru, crizei sau restructurării. O parte esențială a stabilizării unei afaceri constă în gestionarea capitalului de lucru cât mai eficient posibil. Implementăm tehnici rapide de reducere la capitalul de lucru, fără a afecta operaţiunile de bază.
Putem ajuta la gestionarea relaţiilor cu acţionarii și cu alte persoane interesate, în timp ce Directorul General al societăţii îşi menţine poziția și controlul asupra afacerii. Cooperăm intens cu managementul societăţii şi cu acţionarii acesteia sau cu alte persoane interesate pe durata situaţiilor de criză, examinând în permanenţă structurile financiare şi operaţionale ale activităţii şi implementând rapid strategii de reconstituire a valorii.

2. Analiză şi Planificare

Pe parcursul procesului de restructurare, asigurăm asistenţă operaţională, precum redactarea unui plan de redresare a afacerii susţinut de acţiuni, incluzând indicatori cheie financiari şi de performanţă pentru strategiile pe termen scurt şi lung destinate redresării şi dezvoltării, costurilor, pieţelor, proceselor şi organizării. Pentru a redacta planul de redresare, derulăm analize de diagnostic, evaluăm operaţiunile strategice şi identificăm şi propunem acţiuni de perfecţionare operaţională, financiară, managerială şi de marketing.

Asigurăm cea mai înaltă valoare adăugată pentru corporaţii, prin înstrăinarea sau reinvestirea într-un activ non-core sau cu slabe performanţe sau într-o societate aflată în dificultate.

3. Repoziţionare

Odată stabilit planul de redresare, solicităm sprijinul acţionarilor și a altor persoane interesate pentru implementarea strategiei de regenerare, implementăm o restructurare financiară eficientă – refinanţare, reducerea costurilor, etc. şi căutăm să recrutăm sau să păstrăm cele mai capabile persoane. Prioritatea noastră constă în implicarea activă a acţionarilor și a altor persoane interesate în soluţia de redresare. Obiectivul principal constă în revitalizarea operaţiunilor şi consolidarea afacerii.

4. Consolidare

Ultima fază a procesului de restructurare constă în consolidarea afacerii prin utilizarea de resurse reînnoite, în vederea implementării noii strategii.

Susţinem administratorii societăţilor în dificultate pe tot parcursul procesului, acordându-le asistenţă in gestionarea nevoilor acţionarilor și a altor persoane interesate. În funcţie de caz, putem desemna un director de restructurare, care să acţioneze ca director executiv, pentru a furniza asistenţă executivă echipelor de management pe durata întregului proces, şi să preia întreaga responsabilitate pentru operaţiunile societăţii. Acesta este un serviciu cheie pe care foarte puţine alte companii îl pot oferi.

 

 

COMMON FEATURES OF
INTERIM MANAGERS AND BUSINESS ADVISORS

  1. Extensive experience and strong qualifications
  2. In-depth knowledge and latest thinking and techniques
  3. Strategic capabilities
  4. Commitment to deliver the results in a short time-frame
  5. Objectivity and an external view of the situation
  6. Responsibility and accountability of delivered results

 

 

 

 
SPECIAL FEATURES OF

INTERIM MANAGERS

COMPARISON between
interim managers and management consultants